*alt_site_homepage_image*

Kodėl verta būti AOTD žvalgybos pareigūnu?

 • Galimybė realiais darbais prisidėti prie Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimo
 • Prasmingas ir iššūkių pilnas darbas profesionaliame kolektyve
 • Galimybė tapti patikimos ir brandžios žvalgybos bendruomenės dalimi
 • Bendrystės ir pasiekimų jausmas – kuomet kiekvieno asmeninis indėlis į komandinį darbą leidžia pasiekti reikšmingų rezultatų ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu
 • Nors AOTD yra karinė institucija, profesinį potencialą joje gali realizuoti ne tik profesinės karo tarnybos kariai, bet ir platus spektras civilinių profesijų atstovų
 • Profesiniai mokymai, tobulėjimo ir karjeros galimybės
 • Galimybė koreguoti tarnybos laiką atsižvelgiant į asmeninius poreikius
 • Užtikrinama patogi, šiuolaikiška, reikalingomis darbo priemonėmis aprūpinta darbo vieta
 • Stabilus ir palaipsniui didėjantis tarnybos apmokėjimas
 • Žvalgybos pareigūnų sveikatos priežiūra – periodinė medicininė patikra
 • Ilgėjanti kasmetinių atostogų trukmė – priklausomai nuo stažo 30-45 kalendorinių dienų
 • AOTD – socialiai atsakinga institucija, kuri rūpinasi personalo gerove
 • Sporto galimybės tarnybos metu

Atrankos procedūros

1. DOKUMENTŲ PILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

Norintys dalyvauti atrankoje į tarnybą (darbą) turi atsiųsti savo CV ir motyvacinį laišką elektroniniu paštu cv@aotd.kam.lt. Šių dokumentų pagrindu AOTD atsakingi asmenys įvertina, ar asmuo atitinka pirminius tinkamumo kriterijus kandidatuoti į tarnybą AOTD. Pateikti duomenys gali būti patikrinti teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikus netikras žinias, kandidatūra gali būti atmesta. Su tinkamais ir reikalavimus atitinkančiais pretendentais į kandidatus susisiekiama asmeniškai.

2. VERTINAMASIS POKALBIS

 

Atrinkti kandidatai kviečiami į AOTD vertinamajam pokalbiui, kurio data ir laikas suderinami iš anksto. Vertinamojo pokalbio metu kandidatams užduodami papildomi klausimai, padedantys geriau suprasti jo tinkamumą ir motyvaciją tarnauti AOTD, plačiau pristatomos tarnybos (darbo) sąlygos, darbo pobūdis, siūloma pareigybė. Taip pat kandidatas turi galimybę užduoti klausimus, leidžiančius įvertinti, ar tarnybos (darbo) pasiūlymas atitinka jo asmeninius lūkesčius.

3. PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ PATIKRA

 

Jei kandidatūra neatmetama vertinamojo pokalbio metu, organizuojamas kandidato profesinių gebėjimų patikrinimas.

4. ASMENINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMAS

 

Jei kandidatas praeina į kitą atrankos etapą, jis pakviečiamas atlikti asmeninių savybių vertinimo testus, užduotis.

5. MEDICININĖ PATIKRA

 

Sėkmingai praėjus asmeninių savybių vertinimo etapą kandidatai, tarnauti AOTD pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba žvalgybos pareigūno sutartį siunčiami tikrinti sveikatos į Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karinės medicinos ekspertizės komisiją ir jiems išduodamas krašto apsaugos ministro nustatytos formos siuntimas (forma Nr. KAM 40-088/a). Kandidatai dirbti AOTD pagal darbo sutartį tikrinasi sveikatą nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. Jiems išduodama sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 047/a) arba asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. 048/a).

6. KANDIDATO PATIKIMUMO IR JO APLINKOS VERTINIMAS

 

Šiame etape kandidatui duodama užpildyti klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Kandidatas šiuos dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Esant svarbioms priežastims (liga, komandiruotė, kitos nuo kandidato nepriklausančios aplinkybės) pateikimo terminas, suderinus su AOTD kontaktiniu asmeniu atrankoms, gali būti pratęsiamas, bet ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Kandidatas teisės aktų nustatyta tvarka tikrinamas dėl tinkamumo tarnybai (darbui) AOTD ir dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, atliekamas tyrimas poligrafu. Patikrinimas trunka 4-6 mėnesius.

7. PRIĖMIMAS Į TARNYBĄ (DARBĄ) AOTD

 

Kandidatui, pripažintam tinkamu eiti siekiamas pareigas, pasiūloma parašyti nustatytos formos prašymą priimti jį į tarnybą (darbą) AOTD ir organizuojamas asmens priėmimas į AOTD.

Dažniausiai užduodami klausimai

KAIP KANDIDATUOTI?

Prieš pretenduodami kandidatuoti į tarnybą AOTD gerai susipažinkite su visomis laisvomis AOTD pareigybėmis, joms keliamais kvalifikaciniais reikalavimais, išsirinkite pareigybę, kurios kvalifikacinius reikalavimus geriausiai atitinkate. Taip pat gerai įvertinkite, ar ši pareigybė atitinka Jūsų asmeninius lūkesčius. Pažymėtina, kad kvalifikacijai nustatomi minimalūs reikalavimai, kuriuos privalote atitikti, tačiau per atranką atrenkamas geriausias iš visų į konkrečią pareigybę kandidatuojantis asmuo. Jei neberandate tinklalapyje pareigybės, į kurią planavote kandidatuoti, greičiausiai pasibaigė dokumentų teikimo terminas.

KIEK LAIKO TRUNKA ATRANKOS PROCEDŪRA?

Atrankos procedūrų laikas kiekvienu atveju yra individualus ir priklauso nuo įvairių aplinkybių. Kilus klausimams ar nesklandumams, norint patikslinti ar papildyti duomenis, prašome susisiekite su AOTD kontaktiniu asmeniu atrankoms elektroniniu paštu cv@aotd.kam.lt.

KAIP TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais. Visa informacija, kurią Jūs pateiksite dokumentuose bus naudojama išskirtinai AOTD atrankos procedūrose laikantis konfidencialumo. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galima rasti čia.