*alt_site_homepage_image*

Direktorius

Pulkininkas 
Elegijus Paulavičius  

Pulkininkas Elegijus Paulavičius tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1999 m. baigęs Generolo Jono Že­maičio Lietuvos karo akademiją. Tarnybą tęsė Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės padaliniuose ir tarptautiniuose štabuose: būrio vadas Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės mechanizuotajame pėstininkų batalione, Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabo karininkas, Lietuvos kariuomenės vado padėjėjas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono štabo viršininkas, Krašto apsaugos savanorių 2-osios rinktinės vadas, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabo operacijų planavimo karininkas, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Personalo valdybos viršininkas. Dalyvavo NATO vadovaujamoje tarptautinėje ope­racijoje Kosove.

Tarptautinės tarnybos patirties įgijo NATO Jungtinės analizės ir iš­moktų pamokų centre, kur buvo atsakingas už NATO strateginių štabų keliamų probleminių veiklos klausi­mų analizę ir siūlymų veiklai tobulinti rengimą.

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio plk. E. Paulavičius krašto apsaugos ministro įsakymu paskirtas eiti Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus pareigas.

Pagrindinį karinį išsilavinimą plk. E. Paulavičius įgijo Lietuvos karo akademijoje baigęs karybos bakalauro ir karinės diplo­matijos magistro studijas. Operacinio lygmens karininkų karjeros kursus baigė Vadų ir generalinio štabo karininkų koledže Jungtinėse Amerikos Valstijose, strateginio ly­gmens karininkų karjeros kursus – Baltijos gynybos koledže Estijoje.

Plk. E. Paulavičius apdova­notas krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės medaliais.